Filosofi NM første runde

Hva er NM i filosofi?

Norgesmesterskapet i filosofi har to runder. En runde hvor alle kan delta, og en andre runde hvor de best kvalifiserte går videre. Første runde arrangeres hvert år i november. Ungdom som har filosofiundervisning i videregående deltar i en to timer lang essaykonkurranse, der man skriver et essay som svar på et filosofisitat. Oppgavene lages av oss i Filosofiforeningen, i samarbeid med finske filosofilærere. Det finske utdanningsdepartementet arrangerer nemlig en stor internasjonal essaykonkurranse ved navn Baltic Sea Philosophical Essay Event, hvor så forskjellige land som blant annet India, Tyrkia, Latvia, Finland og Norge deltar. Oppgavene i denne internasjonale essaykonkurransen er felles for ungdom fra ulike deler av verden. Essayene skrives på engelsk, tysk eller fransk, og uten andre hjelpemidler enn ordbok. Vinnerne av konkurransen annonseres hvert år på UNESCO Philosophy Day. De beste essayene anonymiseres og sendes videre til juryen.

Evaluering

De beste essayene sendes videre til den internasjonale filosofiessaykonkurransen BSE, som i regi av Det finske utdannningsdirektoratet administreres på UNESCO Philosophy Day. Juryen er en håndplukket forsamling filosofilærere fra ulike land. Slik sikrer vi høy kvalitet på vurderingen: de norske essayene evalueres sammen med essay skrevet av ungdom i andre land. Jurymedlemmet kan sitte i India eller Latvia, og essayene vektes mot essay fra andre deler av verden. De beste fra NM kan også nå opp i den internasjonale essaykonkurransen BSE. Essayene vurderes etter følgende kriterier: ASSESSMENT CRITERIA

Første runde i Filosofi NM 2018/19

Filosofi NM første runde ble arrangert 16. oktober. 514 elever fra 44 skoler deltok.

 

Første runde i Filosofi NM 2017/18

Filosofi NM første runde ble arrangert 18. oktober. 479 elever fra 42 skoler deltok.

 

Første runde i Filosofi NM 2016/17

Filosofi NM første runde ble arrangert i slutten av oktober 2016.  468 elever fra 46 skoler deltok i konkurransen.

 

Første runde i Filosofi NM 2015/2016

425 norske elever fra 43 skoler deltok i 1. runde i Filosofi NM 20. november 2015.

 

Første runde i Filosofi NM 2014/15

I 2014 deltok 286 norske elever fra 38 skoler i 15 fylker i NM i filosofi.

 

Første runde Filosofi NM 2013/14

Filosofi NM første runde for 2013/14 ble arrangert i begynnelsen av november 2013. 185 elever fra 29 skoler i 15 fylker deltok i 1. runde.

 

Første runde Filosofi NM 2012/13

Filosofi NM første runde for 2013/14 ble arrangert i begynnelsen av november. 185 elever fra 29 skoler i 15 fylker deltok i 1. runde i NM i filosofi. 193 norske ungdom fra 25 norske videregående skoler fra hele landet deltok.

Hvem går videre til annen runde?

De beste i Filosofi NMs første runde blir invitert til oslo for å delta i annen runde, samt å delta på Filosofidagen. De som til sist kåres som vinnere av Filosofi NM, får være med i den norske delegasjonen til den Internasjonale Filosofiolympiaden

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *