NM i filosofi, BSPEE og Filosofiolympiaden

NM i filosofi er tett sammenvevd med to andre internasjonale filosofikonkurransene Baltic Sea Philosophy Event (BSPEE) og Filosofiolympiaden.

Første runde filosofi-NM/Baltic Sea Philosophical Essay Event

Første runde i filosofi-NM arrangeres hvert år i november i kombinasjon med den internasjonale konkurransen Baltic Sea Philosophical Essay Event (BSPEE). De beste ca. 30 kandidatene sendes videre til andre runde i filosofi-NM påfølgende vinter, mens de beste ti sendes videre til en internasjonal medaljejury i BSPEE. Årets vinnere av BSPEE kåres så i slutten av november.

Begge konkurransene er åpne for ungdom som har filosofiundervisning i videregående. Elevene deltar i en to timer lang essaykonkurranse på egen skole der man skriver et essay som svar på et filosofisitat. Essayene skrives på engelsk uten andre hjelpemidler enn ordbok. Oppgavene er felles for alle deltakerland i BSPEE og lages av oss i Filosofiforeningen i samarbeid med finske filosofilærere.

BSPEE arrangeres vært år av det UNESCOs finske ASPnet i samarbeid med den finske og norske filosofiforeningen for vgs. Mer info om konkurransen, inkludert tidligere års oppgaver, vinnere og medaljeessays finner du på BSPEEs egen hjemmeside.

Andre runde/kvalifisering til Filosofiolympiaden

De tredvetalls beste essayene fra første runde går videre til andre runde. Disse ungdommene inviteres da til Oslo, for å både delta på Filosofidagen ved Fritt Ord i mars, og dagen etterpå delta i en ny essaykonkurranse på fire timer ved Oslo Handelsgymnasium.

Besvarelsene evalueres av en jury bestående av filosofilærere. De ti beste essayene går så videre til en medaljekomité bestående av filosofer ved Universitetet i Oslo. Slik kåres de endelige vinnerne av NM i filosofi.

Resultater NM i filosofi

NM i filosofi 2022

NM i filosofi 2021

NM i filosofi 2020

NM i filosofi 2019

NM i filosofi 2018

NM i filosofi 2017

NM i filosofi 2016

NM i filosofi 2015

NM i filosofi 2014

NM i filosofi 2013

I tillegg til heder, ære og bokpremie til medaljevinnerne, får gullvinnerne så tilbud om å ta del i den norske delegasjonen til Filosofiolympiaden.

Filosofiolympiaden

International Philosophy Olympiad beskyttes av FISP og UNESCO, og samler essayvinnende ungdom fra hele verden til essaykonkurranse og filosofiseminarer. Arrangementet faller vanligvis i midten av mai og arrangeres hvert år, med en ny vertsnasjon hvert år.

Under OL leses de anonymiserte essayene av The International Jury, og siles gjennom to runder. De essayene med høyest poengsum leses så av Steering board, representert ved medlemmer fra FISP og UNESCO. Det er tradisjon for å kåre gull, sølv og bronsemedaljer, samt å utkåre Honorable mention, til essay som har utmerket seg.

Norge har deltatt med vår egen delegasjon til filosofiolympiaden siden 2005. Barne og ungdomsfilosofene har fulgte oss tett på veien frem til 2010.  Les rapportene her: 20052006200720082009201020112012.

Norge hadde dessuten vertskap i mai 2012, og tok i mot 200 deltagere fra 39 land og 4 verdensdeler. Les mer vårt arrangement, IPO Oslo 2012, her.

Se ellers olympiadens hjemmeside for tidligere års vinnere, oppgaver og medaljeessays.