Filosofidagen ved Fritt Ord

 • Filosofidagen ved Fritt Ord arrangeres i 800px-Fritt_ord_01Fritt Ords lokaler i Uranienborgveien 2 i Oslo. På Filosofidagen har vi foredrag og seminarer i regi av filosofer fra universiteter eller andre institusjoner i Norge. Filosofidagen er tiltenkt de beste deltagere i essaykonkurransen NM i filosofi. Vi har bare 50 plasser og invitasjonene sendes normalt ut via skolene. Ønsker du å delta, uten å ha blitt invitert? Ta kontakt med vår forening så skal vi se om vi har plass.

Vel møtt for alle inviterte!

 

Program for Filosofidagen 2019

Filosofidagen ved Fritt ord, onsdag 20. mars: Fritt Ords lokaler, Uranienborgveien 2, Oslo (inngang Parkveien) 

Frihetens byrde: Hvordan vite? – Hva er virkelig? – Hvordan leve?

 • 09.15-10.10: Thor Steinar Grødal, Foss vgs/Filosofiforeningen for vgs: 1. Bordplassering/Info.            2. Filosofisk oppvarming; spørsmål og svar to og to.
 • 10.15-10.45 Foredrag om erkjennelsesteori: Stip. UiO Sara Kasin Vikesdal: Hva kan vi vite om begrepet frihet?
 • 10.45-11.15 Gruppesamtale om to påstander servert av foredragsholder.
 • 11.15-11.40 Spørsmål/diskusjon plenum – foredragsholder
 • 11.40-50 Utdeling av diplomer og premier BSPEE 2018 (1. runde NM).
 • 11.45-12.30 Lunsj: Ta med matpakke eller kjøp lunsj 2 min unna.
 • 12.30-13.00 Foredrag om virkelighetsoppfatning: Professor Einar Øverenget, Høyskolen i Innlandet: Hva ER frihet?
 • 13.00-13.25 Gruppediskusjon (gr. á 4) om to påstander servert av foredragsholder
 • 13.25-13.45 Spørsmål/synspunkter fra salen til foredragsholderne
 • 13.45-14.00 Pause
 • 14.00-14.30 Foredrag om etikk: Seniorforsker Henrik Syse, PRIO: Politiske valg.
 • 14.30-14.55 Gruppediskusjon (gr. á 4) om to påstander servert av foredragsholderne
 • 14.55-15.20 Spørsmål/synspunkter fra salen til foredragsholderne
 • 15.20-30 Utfylling av evalueringsskjema.

Filosofidagen for vgs og NM i filosofi er sponset av Stiftelsen Fritt Ord. Bokpremiene er sponset av Cappelen Damm.

Program for Filosofidagen 2018

 Filosofidagen ved Fritt ord, onsdag 14. mars: Fritt Ords lokaler, Uranienborgveien 2, Oslo (inngang Parkveien) 

Hva betyr menneskelig? – Hva er virkelig? – Hvordan vite? – Hvordan leve?
 • 09.15-10.10: Thor Steinar Grødal, Foss vgs/Filosofiforeningen for vgs: 1. Bordplassering/Info. 2. Filosofisk oppvarming; spørsmål og svar to og to.
 • 10.15-10.45 Foredrag om etikk: prof. Øyvind Kvalnes, BI: Hjelp: Hva får oss til å stille opp for andre?
 • 10.45-11.15 Gruppesamtale om to påstander servert av foredragsholder.
 • 11.15-11.40 Spørsmål/diskusjon plenum – foredragsholder
 • 11.40-50 Utdeling av diplomer og premier BSPEE 2017 (1. runde NM).
 • 11.45-12.30 Lunsj: Ta med matpakke eller kjøp lunsj 2 min unna.
 • 12.30-13.00 Foredrag om erkjennelsesteori. Postdoc. Monica Roland og postdoc. Anders Strand, UiO: Hva er forskjellen på hva vi kan vite om naturen og hva vi kan vite om kjærlighet?
 • 13.00-13.25 Gruppediskusjon (gr. á 4) om to påstander servert av foredragsholder
 • 13.25-13.45 Spørsmål/synspunkter fra salen til foredragsholderne
 • 13.45-14.00 Pause
 • 14.00-14.30 Foredrag om virkelighetsoppfatning: Prof. Bjørn Ramberg, UiO: Hva er likheten og hva er forskjellen på et menneske og en maskin?
 • 14.30-14.55 Gruppediskusjon (gr. á 4) om to påstander servert av foredragsholder
 • 14.55-15.20 Spørsmål/synspunkter fra salen til foredragsholderen
 • 15.20-30 Utfylling av evalueringsskjema.

Filosofidagen for vgs og NM i filosofi er sponset av Fritt Ord. De fleste bokpremiene er sponset av Cappelen Damm.

 

Program for Filosofidagen 2017

Filosofidagen for vg skoler onsdag 29. mars 2017:  Fritt Ords lokaler, Uranienborgveien 2, Oslo (inngang Parkveien) 

Teknologiske framskritt mot det gode liv? Hvordan leve? – Hvordan vite? – Hva er virkelig?
 • 09.15-25: Bordplassering/informasjon. 09.25-10: Thor Steinar Grødal, Foss vgs/Filosofiforeningen for vgs: Filosofisk oppvarming; spørsmål og svar to og to.
 • 10.15-10.45 Foredrag om etikk: Seniorforsker Henrik Syse, PRIO: Etikk og teknologi; Hvor er vi egentlig på vei?
 • 10.45-11.15 Gruppesamtale om to påstander servert av foredragsholder.
 • 11.15-11.40 Spørsmål/diskusjon plenum – foredragsholder
 • 11.40-50 Utdeling av diplomer og premier BSPEE 2016 (1. runde NM).
 • 11.45-12.30 Lunsj: Ta med matpakke eller kjøp lunsj 2 min unna.
 • 12.30-13.00 Foredrag om erkjennelsesteori. Forsker Anders Strand, CSMN-UiO: Verdier og vitenskapelig objektivitet.
 • 13.00-13.25 Gruppediskusjon (gr. á 4) om to påstander servert av foredragsholder
 • 13.25-13.45 Spørsmål/synspunkter fra salen til foredragsholderne               13.45-14.00 Pause
 • 14.00-14.30 Foredrag om virkelighetsoppfatning: Prof. Bjørn Ramberg, UiO: Hvordan lage lykke? Det sanne, det ekte og det deilige i det gode liv.
 • 14.30-14.55 Gruppediskusjon (gr. á 4) om to påstander servert av foredragsholder
 • 14.55-15.20 Spørsmål/synspunkter fra salen til foredragsholderen
 • 15.20-30 Utfylling av evalueringsskjema.

 

FILOSOFIDAGEN OG NM I FILOSOFI ER STØTTET AV STIFTELSEN FRITT ORD, BOKPREMIER SPONSET AV CAPPELEN DAMM

Arr: Filosofiforeningen for videregående skole

 

 

 

Program for Filosofidagen 2016

Filosofidagen for vg skoler onsdag 9. mars 2016:  Fritt Ords lokaler, Uranienborgveien 2, Oslo (inngang Parkveien)

 

Relevant ja, men sant? Hvordan leve? –  Hvordan vite? – Hva er virkelig?
 • 09.15-09.30: Registrering/smalltalk
 • 09.30-10.10: Thor Steinar Grødal, Foss vgs/Filosofiforeningen for vgs: Filosofisk
 • oppvarming; spørsmål og svar to og to
 • 10.15-10.45 Foredrag om etikk.  Prof. Lars Svendsen, UiB:  Narkotikapolitikk i et rettighets- og konsekvensetisk perspektiv
 • 10.45-11.15 Gruppesamtale  om to påstander servert av foredragsholder
 • 11.15-11.40 Spørsmål/diskusjon plenum – foredragsholder
 • 11.40-50 Utdeling av diplomer og premier for HM/Bronse BSPEE 2015
 • 11.45-12.30 Lunsj: Ta med matpakke eller kjøp lunsj 2 min
 • 12.30-13.00 Foredrag om erkjennelsesteori. Forsker Anders Strand, CSMN/UiO: Er vitenskapelig kunnskap objektiv?
 •  13.00-13.25 Gruppediskusjon (gr. á 4) om to påstander servert av foredragsholderne
 • 13.25-13.45 Spørsmål/synspunkter fra salen til foredragsholderne
 • 13.45-14.00 Pause
 • 14.00-14.30  Foredrag om virkelighetsoppfatning: Prof. Bjørn Ramberg, UiO: Postmodernisme vs modernisme.
 • 14.30-14.55 Gruppediskusjon (gr. á 4) om to påstander servert av foredragsholder
 • 14.55-15.20 Spørsmål/synspunkter fra salen til foredragsholderen
 • 15.20-30 Utfylling av evalueringsskjema

FILOSOFIDAGEN OG NM I FILOSOFI ER STØTTET AV STIFTELSEN FRITT ORD

Arr: Filosofiforeningen for videregående skole

 

 

Program for Filosofidagen 2015

Filosofidagen for vg skoler onsdag 18. mars 2015:  Fritt Ords lokaler, Uranienborgveien 2, Oslo (inngang Parkveien)

Tema: Mening vs. meningsløshet. (Hvordan leve? –  Hvordan vite? – Hva er virkelig?)
 • 09.30-09.45: Registrering/small filosofi-talk
 • 09.45-10.10: Thor Steinar Grødal, Filosofiforeningen for vgs: Filosofisk oppvarming; spørsmål og svar to og to
 • 10.15-10.45 Foredrag om etikk:  Seniorforsker Henrik Syse, PRIO:
 • 10.45-11.15 Gruppesamtale/diskusjon  (gr. á 4) om to påstander servert av foredragsholder
 • 11.15-11.45  Spørsmål/synspunkter fra salen til foredragsholderen
 • 11.45-12.30 Lunsj: Ta med matpakke/kjøp lunsj 2 min unna.
 • 12.30-13.00 Foredrag om erkjennelsesteori:  stip. Hedda Hassel Mørch, UiO og forsker Anders Strand, UiO: Hva er forholdet mellom bevissthet og den ytre virkelighet? Hva er bevissthet? Sinn-kropp-problemet à fri vilje?
 • 13.00-13.25 Gruppediskusjon (gr. á 4) om to påstander servert av foredragsholderne
 • 13.25-13.45 Spørsmål/synspunkter fra salen til foredragsholderne
 • 13.45-14.00 Pause
 • 14.00-14.30  Foredrag om virkelighetsoppfatning: Prof. Bjørn Ramberg, UiO
 • 14.30-14.55 Gruppediskusjon (gr. á 4) om to påstander servert av foredragsholder
 • 14.55-15.20 Spørsmål/synspunkter fra salen til foredragsholderen
 • 15.20-30 Utdeling av ev. diplomer/premier BSPEE/1. runde NM + utfylling av evalueringsskjema

Alle foredragsholderne har dr. grad i filosofi.

 

FILOSOFIDAGEN OG NM I FILOSOFI ER STØTTET AV STIFTELSEN FRITT ORD

Arr: Filosofiforeningen for videregående skole    

 

 

 

 

 

 

Program for Filosofidagen 2014OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Filosofidagen for vg skoler onsdag 19. mars 2014:  Fritt Ords lokaler, Uranienborgveien 2, Oslo (inngang Parkveien)

Gyldighet vs likegyldighet?  – Hva er virkelig? -Hvordan vet vi? – Hvordan leve?
 • 09.30-09.45: Registrering/small filosofi-talk
 • 09.45-10.10: Thor Steinar Grødal, Filosofiforeningen for vgs: Filosofisk oppvarming; spørsmål og svar to og to
 • 10.15-10.45 Foredrag om virkelighetsoppfatning:  stip. Hedda Hassel Mørch, UiO og post.doc. Anders Strand, UiO: Hva er bevissthet? Sinn-kropp-problemet à fri vilje?
 • 10.45-11.15 Gruppesamtale/diskusjon  (gr. á 4) om to påstander vedr. virkelighetsoppfatning servert av foredragsholder
 • 11.15-11.45  Spørsmål/synspunkter fra salen til foredragsholderne
 • 11.45-12.30 Lunsj: Ta med matpakke/kjøp lunsj 2 min unna.
 • 12.30-13.00 Foredrag om erkjennelsesteori: prof. Olaf Gjelsvik, UiO/CSMN: Hva er forholdet mellom bevisstheten og den ytre virkelighet?
 • 13.00-13.25 Gruppediskusjon (4 pr. gr.) om påstander vedr. erkjennelsesteori  servert av foredragsholderne
 • 13.25-13.45 Spørsmål/synspunkter fra salen til foredragsholder
 • 13.45-14.00 pause
 • 14.00-14.30 Prof. Arne Johan Vetlesen, UiO: Foredrag om etikk: Hva er ondskap?
 • 14.30-14.55 Gruppediskusjon (4 pr. gr.) om påstander vedr. etikk/politisk filosofi servert av foredragsholder
 • 14.55-15.20 Spørsmål/synspunkter fra salen til foredragsholderen
 • 15.20-30 Info om filosofiforeningen.no + utfylling av evalueringsskjema

 

 

 

 

 

 

 

Program for filosofidagen 2013

Filosofidagen for vg skoler onsdag 20. mars 2013:  Fritt Ords lokaler, Uranienborgveien 2, Oslo (inngang Parkveien)

 

Onsdag 20. mars

Jeg. Du. Vi?
– Hva er virkelig? -Hvordan vet vi? – Hvordan leve?
 • 09.30-09.50: Registrering/small filosofi-talk
 • 09.50-10.10: Thor Steinar Grødal, Filosofiforeningen for vgs: Filosofisk oppvarming; spørsmål og svar to og to
 • 10.15-10.45 Foredrag om virkelighetsoppfatning:  stip. Monica Roland, UiO og post.doc. Anders Strand, UiO
 • 10.45-11.15 Gruppesamtale/diskusjon  (gr. á 4) om to påstander vedr. virkelighetsoppfatning servert av foredragsholder
 • 11.15-11.45 Spørsmål/synspunkter fra salen til foredragsholderne
 • 11.45-12.30 Lunsj: Ta med matpakke/kjøp lunsj 2 min unna.
 • 12.30-13.00 Foredrag om erkjennelsesteori: stip. Monica Roland og post.doc. Anders Strand
 • 13.00-13.25 Gruppediskusjon (4 pr. gr.) om påstander vedr. erkjennelsesteori  servert av foredragsholderne
 • 13.25-13.45 Spørsmål/synspunkter fra salen til foredragsholder
 • 13.45-14.00 Pause
 • 14.00-14.30 Prof. Bjørn Ramberg UiO: Foredrag om etikk/politisk filosofi
 • 14.30-14.55 Gruppediskusjon (4 pr. gr.) om påstander vedr. etikk/politisk filosofi servert av foredragsholder
 • 14.55-15.20 Spørsmål/synspunkter fra salen til foredragsholderen
 • 15.20-30 Info om filosofiforeningen.no + utfylling av evalueringsskjema

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *