NM i filosofi 2018

479 elever fra 42 skoler deltok i årets NM filosofi. 90 besvarelser ble sendt inn til Baltic Sea Philosophy Essay Event som fungerte som 1. runde i NM. 

33 elever gikk derfra videre til 2. runde i NM 15. mars på Oslo handelsgymnasium. 

14 kvalifiserte lærere evaluerte disse samme dag og de ti beste ble sendt videre til finalejuryen, under ledelse av filosofi-professor Bjørn Ramberg, UiO. 

Her er resultatet:
 
1.  Anders Eidesvik, St. Paul gymnas (Bergen): Oppgave 4: «A Peasant in the Game Called Life »

 Besvarelsen viser sikker innsikt i tidligere diskusjoner av temaet, og utmerker seg samtidig ved kreative eksempler, originale refleksjoner, og selvstendig og moden diskusjon. Dette er en meget sterk vinner.

2. Matis Brøndbo, Ås vgs (Akershus): Oppgave 4: «Free Will.»

Dette er en grundig og reflektert diskusjon av determinisme, som får fram både sentrale argumenter som taler for et slikt syn på menneskelig handling, og også de utfordringene som et deterministisk syn skaper for oss som samfunn og som individer. Oppgaven argumenterer for at disse ikke er avgjørende innvendinger. Besvarelsen imponerer ved sin klarhet og stringens. 

3. Markus Fleten Kreutzer, Ullern vgs (Oslo): oppgave 4: «Free will: A Coherent Work on the Matter.»  

I denne besvarelsen blir spørsmålet satt inn i både historisk og religiøs kontekst som gir en selvstendig og spennende innfallsvinkel. Spørsmålet om fri vilje knyttes opp mot identitet og selvets natur på fruktbart vis.

4.  Paula Simonsen, Foss vgs (Oslo)

5. Aksel Rogstad, Foss vgs

6. Eskil Rørmark, Foss vgs og Bendik Sparre Hovet, Oslo katedralskole

8. Olav Wixøe Svela, Stavanger katedralskole

9. Håvard Johansen, Kirkeparken vgs (Moss)

10. Julie Sundbom, Edvard Munch vgs (Oslo)