Gullmedalje: Bendik Sparre Hovet, Oslo katedralskole:

Kandidaten viser selvstendighet, oversikt, og forståelse av det hen skriver om. Kandidaten stiller seg spørsmålet om kunnskap må hvile på en gitt og uberettiget antakelse, og diskuterer forskjellige synspunkter på det. Oppgaven er godt strukturert. Det ender litt spekulativt angående bevissthet, men på en grei og interessant filosofisk måte. Dette er en meget god besvarelse.

GULL NM filosofi 201819 bendik Sparre Hovet, Oslo katedralskole (kandidat 31)

Sølvmedalje: Emily Nerland, Oslo katedralskole:

Kandidaten viser en leken selvstendighet, og reflekterer godt omkring selvet, og om det konstitueres i samhandling med andre. Kandidaten viser god filosofisk forståelse når hen for eksempel stiller seg spørsmålet om hvordan et selv kan oppstå til å begynne med hvis det bare konstitueres i samhandling med andre selv. Grunnen til at det ikke ender opp på førsteplass er at det er litt ustrukturert til tider. 

SØLV NM filosofi 201819 Emily Nerland, Oslo katedralskole (kandidat 29)

Bronsemedalje: Matis Brøndbo, Ås vgs:

I denne godt strukturerte besvarelsen utforsker kandidaten stoisismens innhold. På selvstendig vis undersøkes denne filosofiske posisjonens stilling i dagens samfunn. Kandidaten har dermed en klar agenda, og besvarelsen har en god struktur. Kandidaten diskuterer og sammenlikner på en overbevisende og klar måte.

BRONSE NM filosofi 201819 Matis Brøndbo, Ås vgs (kandidat 37)

4. plass: Aurora Alette Elvenes, Kristelig gymnasium

5. plass: Marianne Håkestad Kristiansen, Ås vgs

6. plass: Claudia Glaos, Elvebakken vgs