NM i historie og filosofi 2016

Resultater NM i Historie og Filosofi 2016

For sjette år på rad arrangerer vi norgesmesterskap i skolefaget Historie og filosofi (hifi). Dette er et tilbud til alle ungdom som har Historie og filosofi-programfag i skolen. I år deltok hele 32 skoler fra hele landet. Alle tekster anonymiseres og evalueres gjennom to runder av en jury bestående av hifi-lærere fra hele landet.

Tusen takk til medaljejuryen ved leder Atle Sævareid, Astrid Nordtømme og Tommy Moum som har kommet til den endelige innstillingen.

La oss dermed gratulere og publisere vinnertekster for følgende eksellente bidrag i Norgesmesterskapet i Historie og filosofi 2016:

Gull: Kristine Sørheim, Hamar katedralskole

Imponerende besvarelse på alle nivåer. Meget god forståelse for og bruk av teori om nasjonalisme. God drøfting og gode refleksjoner. Knytter dette på en utmerket måte sammen med drøftingen av identitetsdannelse. De historiske eksemplene er svært velvalgte og satt i nær sammenheng med det teoretiske. Begrepet «dikotomisering» meget godt forstått og anvendt i den avsluttende drøftingen. Kildebruken er forbilledlig: Kildene siteres der de kan bygge opp under og styrke argumentasjonen.

 

 

Sølv: Yngvild Løken, Lillehammer

Svært velskrevet tekst. Kandidaten viser kunnskaper og gode refleksjoner og underbygger disse godt. Besvarelsen pushes framover ved hjelp av stringent argumentasjon og treffende sitater og eksempler. Velvalgte sitater gjør at påstander og begrunnelser blir svært godt underbygget. Godt om identitetsbygging ved selvrealisering. Skiller fint mellom rett til frihet og mulighet til frihet, og knytter det siste til likhet i økonomi og velferd. Bra! Bra om spenningen mellom ønsket om frihet og trygghet. Bra også om spenningen mellom frihet og makt.

 

 

Bronse: Idunn Victoria Skjæveland, Stavanger katedralskole

Godt skrevet og interessant å lese! Selvstendig, og meget god forståelse av problemstillingen. Klar tankeføring og selvstendig resonnement. Framstillingen har en klar og logisk sammenheng og argumentasjonen er god. Kandidaten trekker fram relevante sider ved saken og viser dens aktualitet. God bruk av teori og av kilder. Godt håndverk!

 

 

Fjerdeplass: Edvald Johnsen, Trondheim

katedralskole/elev på hifi2 ved Thora Storm vgs

Kandidaten viser gode kunnskaper om temaet frihet ved å legge vekt på vitenskap og politikk. God selvstendighet og refleksjonsevne.  Klar problemstilling og redegjørelse i starten, spesielt om middelalder og renessanse. Del to og tre er også bra besvart med teorier og drøfting.

 

 

Femteplass: Siri Margrethe Kjølhamar, Frogn 

Svarer godt på oppgavenes tre deler, om enn i varierende grad. I første del, om liberalisme og marxisme, viser kandidaten gode kunnskaper og drøfter noen sentrale spørsmål i forhold til frihet. Del to besvares også bra. God bruk av kilder.

 

 

Sjetteplass: Tor Jusar Rivlin, Foss 

Kandidaten har åpenbart lest mye. Del 2 av oppgaven, som handler om forholdet mellom sannhet, vitenskap og faget historie, er fyldig besvart.