Resultater NM i historie og filosofi 2022

Årets mesterskap i historie og filosofi ble både forsinket og noe redusert på grunn av eksamensavlysningen. Like fullt stilte 22 skoler med kandidatessays, og lærerjuryen møttes som vanlig på Foss vgs ettermiddagen 1. juni for å diskuterer og vurdere essayene slik at de ti beste kunne sendes videre til finalejuryen. Vi retter en stor takk til både lærerjuryen og finalejuryen ved leder Erik Magelssen ( Nadderud), Irene Brendehaug (Tertnes), Bjørn Yngve Tollefsen (Horten) og Tommy Moum (Horten).

Og ikke minst, og først og fremst – gratulerer til vinnerne! Diplom og premie (medaljevinnerne) kommer i posten!

Under følger resultatene med juryens begrunnelse, medaljeessayene, en historisk oversikt over konkurransen, samt alle mesterskapets gullbesvarelser så langt.

GULL

Stina Ringdal Strøm, Bergen katedralskole

Meget god og velskrevet besvarelse av oppgavens tre deler. Godt om historien bak velstandsveksten, men også om økonomisk teori som begrunner kapitalismen som system. Trekker inn mange relevante tenkere, som brukes på en god måte. Konkluderer med at bærekraft og vekst hverken er mulig eller ønskelig. Nietzsche-fortolkningen kan dog diskuteres, og besvarelsen kunne vært enda bedre med en klarere konkretisering av alternative løsninger til dagens globale kriser.

SØLV

Sigve Wiedswang, Stavanger katedralskole

Velskrevet besvarelse av oppgaves tre spørsmål som viser stor innsikt og uttrykksevne. God bruk av Habermas og Remi Nilsens artikkel om arbeidsideologien. Spennende poenger i siste del av teksten.Dog ville drøftingen vært enda bedre om det ble anført klarere motargumenter mot den dystre beskrivelsen av modernitetens dominerende livsforståelse som Habermas leverer.  

BRONSE

Mina Haaheim, Foss vgs (Oslo) 

Et meget godt essay preget av god forståelse og bruk av relevante tenkere, særlig måten Aristoteles eudaimonia-begrep og eksistensfilosofien trekkes inn i drøftingen. Selvstendig preget besvarelse.Kunne hatt flere referanser til filosofien, f. eks. utdypet mer Camus’ og Beauvoirs tenkning.  

NUMMER 4

Emily Eide Fraser, Nordahl Grieg vgs (Bergen)

Redegjør godt for eksistensfilosofiens sentrale begreper og har med gode historiske eksempler. En god besvarelse av oppgavens tre deler og drøfting av autentisk levemåte. Synes dog å generalisere Dantes utsagn om nøytralitet: Finnes det ikke situasjoner der det kan være et autentisk valg å holde seg nøytral? 

NUMMER 5

Maya Koti, Ås vgs

Besvarer godt oppgavens deler, trekker inn og bruker relevante filosofier og forfattere og drøfter godt ulike syn på vold i kunsten.  Drøftingen kunne dog godt ha hatt et litt videre perspektiv med konkrete og kanskje mer aktuelle eksempler på både politikere og undertrykte minoriteters bruk av moderne kommunikasjonsteknologi. 

DELT 6. PLASS (alfabetisk etter skole)

Filip Eidem, Halden vgs

Inger Marie Maja Tvete Karlsen, Lillehammer vgs, avd. sør

Helene Pellicier-Ruud, Nydalen vgs (Oslo)

Vaida Vasiliauskaite, Rosenvilde vgs (Bærum)

Oda Sofie Ågren, St. Hallvard vgs (Lier)