Intervju med filosofi-norgesmester i Salongen

Salongen intervjuet årets filosofi-norgesmester i sommer. Les det her.