NM i historie og filosofi 2017

For sjuende år på rad arrangerte vi norgesmesterskap i skolefaget Historie og filosofi (hifi). Dette er et tilbud til alle ungdom som har Historie og filosofi-programfag i skolen. I år deltok 37 skoler fra hele landet. Alle tekster anonymiseres og evalueres gjennom to runder av en jury bestående av hifi-lærere fra hele landet.

De ti beste besvarelsene ble sendt til en medaljejury bestående av Astrid Nordtømme (eksamensnemda for hifi), Atle Sævareid (hifi-lærebokforfatter) og Olav Birkeland (hifi-lærer og styremedlem i filosofiforeningen). Tusen takk til disse.

Under følger juryens endelige bedømmelse, samt vinneressayene. Vi gratulerer!

GULL:  Peder Skjelbred, Blindern vgs
Begrunnelse:

Kandidaten viser meget gode kunnskaper i faget og anvender denne på et høyt nivå i drøftingen. Teorier og eksempler er relevante og inngår i sammenhengen på en logisk og overbevisende måte. Spesielt bra forklaring av forskjellene mellom Lyotard og Habermas, og presentasjonen av Harris var tankevekkende. Alle punkter i oppgaven er besvart, om enn ikke i like stor grad. Teksten er godt skrevet. Den er selvstendig og interessant, med skikkelig tankeflukt og god forståelse.

Essayet kan leses her: Gull NM hifi 2017 Peder Skjelbred, Blindern, inkl. oppgavtekst

SØLV: Tora Haaland, Stavanger katedralskole

 Begrunnelse:

En tekst som tar for seg spørsmål i skjæringspunktet mellom sosialøkonomi og menneskets behov for mening og fellesskap. Den er konsistent og har retning og engasjement. Besvarelsen starter med en klar problemstilling og forklarer relevant teori på en god og oversiktlig måte. Videre følger en drøfting med relevante eksempler og god bruk av teorier som er beskrevet i del 1. Teksten viser selvstendig tankeflukt og god refleksjon, og vitner om innsikt, kunnskaper og selvstendig arbeid.

Essayet kan leses her: Søllv NM hifi 2017 Tora Haaland, Stavanger katedralskole

BRONSE: Mathilde Israelsen, Nes vgs

Begrunnelse:

Besvarelsen har en fyldig gjennomgang av relevant teori om temaet, men også en del god refleksjon. Den svarer på oppgaven og har med mye relevant stoff. Kandidaten viser også til sentral problematikk innenfor samfunnsutviklingen. Ideologiene presenteres på en oversiktlig måte.

Essayet kan leses her: Bronse NM hifi 2017 Mathilde Israelsen, Nes

4.plass: Thea K. Nordskag, Nannestad vgs

5.plass: Erik Norheim, Elvebakken vgs 

Delt 6.plass (alfabetisk etter skole: 

  Eskil Rørmark, Foss vgs (vg2)

  Mads Mamre Gjellebæk, Fredrik II vgs                        

  Vilde Longva Reiersen, Horten vgs

  Nora Camilla Dietz, Nadderud vgs