Nettverksmøte 28.11 2019

Torsdag 28. november møttes 39 hifilærere til faglig og sosialt samvær på Foss vgs. Grunnet sykdom ble det kun ett foredrag denne gangen, men til gjengjeld fikk vi nyttig, ekstra tid til å diskutere fagfornyelsen. Olav Birkeland fra læreplangruppa informerte og tok imot innspill fra nettverket.

Selv om den foreløpig siste høringsfristen er ute, tar Olav villig imot flere innspill på mail på olavb1102@osloskolen.no. Se også udirs sider om prosessen og siste innspillsrunde.

Takk for laget, og vel møtt neste gang!