NM i historie og filosofi 2021

Også årets mesterskap ble avholdt i noe redusert form på grunn av pandemien, men 16 skoler deltok like fullt. Årets finalejury besto av Erik Magelssen (Nadderud vgs), Irene Brendehaug (Tertnes vgs/eksamensnemnda for hifi), Atle Sævareid (lærebokforfatter) og Gunnar Schrøder-Kristiansen (Lillestrøm vgs). Under følger resultater, medaljeessays og jurybegrunnelser.

Takk igjen til alle som deltok, og gratulerer så mye til vinnerne!

RESULTATER NM Historie og filosofi 2021

GULL

Daniel Ginsby, St. Hallvard vgs

Svært god redegjørelse for historiefagets særegne karakter som hybridvitenskap. Viser stor bredde i sine kunnskaper om og forståelse av tenkere og deres tanker om historiefaget sammenlignet med andre vitenskaper og om muligheten for å avdekke objektiv kunnskap om fortiden. God eksemplifisering gjennom striden rundt Frontkjemperne. Eleven redegjør godt for synet på historieskriving som skjønnlitteratur. Trekker inn relevante tenkere fra hermeneutikk og postmodernisme. Kunne dog gått mer konkret inn på hvordan historikerne faktisk arbeider: Besvarelsen sier mye bra om positivisme og positivismestriden, men hva betyr dette metodisk? I hvilken grad kan den hypotetisk-deduktive metode som natur-vitenskapene bruker forenes med hermeneutiske innsikter i historiefaget? Noe mer konkret kunne også sies om forskjellene mellom skjønnlitteratur og historieforskning.

SØLV

Mikkel Grimstad, Foss vgs 

Meget velformulert besvarelse som viser gode kunnskaper og besvarer oppgavens tre spørsmål godt. Eleven viser stor forståelse for sentrale tanker innen filosofi og vitenskapsteori og holder et gjennomgående høyt refleksjonsnivå. Dog noen upresisheter i beskrivelsen av Platon og Aristoteles som tidlige utgaver av 1700-tallets rasjonalisme og empirisme/kritisisme. En så god tekst kunne også godt vært litt lenger!

Delt BRONSE:

Synne Lorentzen, Horten vgs

Kulepunktene i oppgaven er besvart og eleven bruker kildene godt. Eleven har gode poenger i drøftelsene sine, og hen bruker relevant teori. Eleven får fram betydningen av frihet i både sosialliberalismen og i kommunismen på en god måte, og konklusjonen her er rimelig. Det er mer fokus på tenkning enn på de historiske prosessene bak demokratiet her. Når det gjelder filosofi, er eleven inne på Rousseau. Hen gir også Mary Astell stor betydning. Eleven kunne sagt noe mer om hva Rousseaus filosofi går ut på. John Locke hadde også vært relevant. Det hadde også vært nyttig med noe mer om hva de to ideologiene går ut på, men de er uansett brukt riktig på problemstillingen. Begrepene positiv og negativ frihet er brukt på ulike måter. Det er derfor ikke helt klart hva eleven legger i disse. Noen av sitatene mangler referanser til kildene.

og

Ian Toman Søberg, Kristelig Gymnasium

Kulepunktene i oppgaven er besvart og eleven bruker kilder på en god måte. Eleven drøfter demokratiets utfordringer på en veldig god måte. Mange gode poenger og refleksjoner her. Eleven viser at hen har god innsikt i dette temaet. Teksten er altså god på politikk og samfunn, mens det er noe mindre om den historiske bakgrunnen her. Alle filosofene som er med her, også ideologier, nevnes i noen grad uten å brukes direkte som argumenter i drøftelsene. Eleven kunne gått dypere inn i noen av dem. Men tenkningen som trekkes inn er relevant, og den brukes riktig. Teksten gjentar seg selv noe.

Delt 5.plass:

Marie Sando, Rjukan vgs og

Esbjørn Kvaale Solberg, St Paul gymnas (Bergen)

Se også her for mer info om mesterskapet.