NM i historie og filosofi 2018

I det åttende norgesmesterskap i skolefaget Historie og filosofi (hifi) deltok 40 skoler. Dette er et tilbud til alle ungdom som har Historie og filosofi-programfag i skolen. Alle tekster anonymiseres og evalueres gjennom to runder av en jury bestående av hifi-lærere fra hele landet.

De ti beste besvarelsene ble sendt til en medaljejury bestående av Astrid Nordtømme (eksamensnemda for hifi), Atle Sævareid (hifi-lærebokforfatter) og Tommy Moum (hifi-lærebokforfattere og medaljejuryens leder). Tusen takk til disse.

Under følger juryens endelige bedømmelse, samt vinneressayene. Vi gratulerer!

GULL: Olav Wixøe Svela, Stavanger katedralskole (Tema: Samfunnsvitenskaper.)

Begrunnelse:

Besvarelsen holder høyt nivå! Eleven har spent opp et stort lerret – og lyktes i å fylle det! Fremstillingen er sammenhengende og strukturert. God oversikt, men går også i dybden, og trekker inn relevant stoff og relevante teorier fra mange hold. Avansert bruk av fagspråk på et meget høyt faglig nivå. Forbilledlig kildebruk.

Essayet kan leses her: GULL NM hifi 2018 Olav Wiøe Svela, Stavanger katedralskole

SØLV: Nora Jungeilges Heyerdahl, Oslo katedralskole. (Tema: Teknologi, mennesket og mening.)

 Begrunnelse:

Meget imponerende om hvordan moderne teknologi påvirker spørsmålet om hva et menneske er og hvordan man nå skaper mening. Grundige drøftinger støttet av relevant filosofi og eksempler. Utmerket forståelse og ypperlig bruk av kilder som en del av argumentasjonen. Språklig elegant, poengtert og tidvis morsomt skrevet.

Essayet kan leses her: SØLV NM hifi 2018 Nora Jungeilges Heyerdahl, Oslo katedralskole

BRONSE: Ragnhild Øvrebø, Lillehammer vgs. (Tema: Ulikhet.)

Begrunnelse:

Denne besvarelsen har en klar logisk sammenheng og kandidaten tar opp sentrale spørsmål om temaet, som drøftes grundig med relevant filosofi og eksempler. Drøftingen preges av god filosofiforståelse og kandidaten ser saken fra ulike perspektiver. Meget god kobling av økonomisk ulikhet og etiske utfordringer. Siste delen kunne hatt noe mer filosofi, men det som er tatt med, er utmerket.

Essayet kan leses her: BRONSE NM hifi 2018 Ragnhild Øvrebø, Lillehammer vgs

4.plass: Carina Sørensen, Heggen vgs, Harstad (Tema: Frihet, ansvar og handling.)

Begrunnelse:

Besvarelsen preges spesielt i starten av en litt svak disposisjon og delvis en litt uklar forståelse av filosofi og historie, men samtidig inneholder den mange gode refleksjoner om frihetens forutsetninger. Stor bredde og fin bruk av sitater og kilder. Kandidaten viser alt i alt meget gode faglige kunnskaper.

5.plass: Guro Kjensli Johansen, Nes vgs, Årnes (Tema: Frihet, ansvar og handling)

Begrunnelse:

Velskrevet, veldisponert og poengtert tekst. God filosofisk innsikt og relevante eksempler som anvendes godt i vurderingen av Rosa Parks. I drøftingen pekes det på sentrale aspekter ved saken, men den blir allikevel noe kort og overfladisk særlig med tanke på at det er bare ett eksempel som presenteres i første del av oppgaven. Ikke av de lengste tekstene, men likevel meget godt svar på oppgaven.

6.plass: Silje Baer, Blindern vgs, Oslo (Tema: Teknologi, mennesket og mening.)

Begrunnelse:

En meget god tekst, spesielt den delen som drøfter forholdet mellom teknologi og mening. Besvarelsen har en klar logisk sammenheng og kandidaten tar opp sentrale spørsmål om temaet, som drøftes grundig med relevant filosofi og eksempler. Eksistensfilosofien er godt forstått og anvendt på de historiske og teknologiske eksemplene.

7.plass: Mina Kolstad, Bjertnes vgs, Nittedal

8.plass: Markus Kløvrud, Bergen katedralskole   

9. plass: Simon Frigessi, Oslo handelsgymnasium  

10. plass: Tarjei Svalbjørg, Knut Hamsun vgs, Hamarøy