NM i historie og filosofi 2019

For niende år på rad arrangerte vi norgesmesterskap i skolefaget Historie og filosofi (hifi). Dette er et tilbud til alle ungdom som har Historie og filosofi-programfag i skolen. I år deltok 31 skoler fra hele landet. Alle tekster anonymiseres og evalueres gjennom to runder av en jury bestående av hifi-lærere fra hele landet.

De ti beste besvarelsene ble sendt til en medaljejury bestående av Astrid Nordtømme (eksamensnemda for hifi), Atle Sævareid (hifi-lærebokforfatter) og Tommy Moum (hifi-lærebokforfattere og medaljejuryens leder). Tusen takk til disse.

Under følger juryens endelige bedømmelse, samt vinneressayene. Vi gratulerer!

GULL:  Aurora Alette Elvenes, Kristelig Gymnasium (Oslo)  (Tema: Å behøve moralsk kompass i en moderne tilværelse.)
Begrunnelse:

En essayistisk tekst som viser en imponerende tankeflukt. Kandidaten trekker raskt og poengtert opp den historiske utviklingen av industrisamfunnet med sentrale historiske og filosofiske begreper. Så følger en gjennomgang av liberalismen, marxismen og sosialdemokratiets påvirkning på moderniteten. Dette blir etterfulgt av en lang rekke filosofers og sosiologers syn på ulike sider ved det moderne samfunnet. Til tider er kandidaten på kanten av å miste oversikten over alle navnene og poengene som kastes fram, men drar det likevel elegant inn igjen. I siste delen drøftes skyggesidene av det moderne industrisamfunnet med særlig vekt på klimakrisens dilemmaer. Besvarelsen rundes poengtert av med en setning som godt illustrerer kandidatens meget høye kunnskapsnivå: «Oppgaven vil være som følgende: Å forene Kant med Spinoza».

Essayet kan leses her: Gull-NM-hifi-2019-Aurora-Alette-Elvenes-KG-1.pdf.

SØLV: Thomas H. Rasmussen, Oslo katedralskole. (Tema:  Framtiden er ikke forutbestemt.)

 Begrunnelse:

En veldig åpen problemstilling der ulike filosofiske syn på framtiden presenteres og drøftes.  Den første delen er kanskje noe springende med filosofer og forfattere fra ulike epoke og kontekster. Men etter hvert kommer en særdeles kunnskapsrik og nyansert drøfting av både trusler og muligheter i vår egen tid. Overraskende eksempler understreker resonnementet. Kandidaten er tydeligvis meget belest og skriver elegant og klart. Rett og slett en lesverdig og lærerik tekst. Det virker så enkelt, men slik kan det bli når skribenten har oversikt og innsikt.

Essayet kan leses her: Sølv NM hifi 2019 Thomas H Rasmussen, Oslo katedralskole

BRONSE: Lise Tenold-Kollstrøm, Elvebakken vgs (Oslo). (Tema: Bærekraftig utvikling i vekstsamfunnet.)

Begrunnelse:

Velskrevet og elegant formulert besvarelse av en krevende problemstilling med mange ledd. Oppgaven spør ikke etter filosofi, bare etter etikk. Men kandidaten trekker likevel inn relevant filosofi: Bacon mot Lovelock. Antroposentrikere mot biosentriskere. Framstillingen er nyansert og viser – og formidler – god innsikt i mekanismene og dilemmaene som knytter seg til vekst, utvikling og bærekraft. Kandidaten bruker kilder på en eksemplarisk måte.

Essayet kan leses her: Bronse NM hifi 2019 Lise Tenold-Kollstrøm, Elvebakken

4.plass: Robert Bjørn Væring, Fyrstikkalléen vgs (Oslo).   (Tema: Kampen for friheten – betydningen av innholdet.)

Begrunnelse:

Kandidaten starter med en kort presentasjon av revolusjonene på 1700-tallet. Deretter kommer en redegjørelse og drøfting av begrepene positiv og negativ frihet før Marx, Mill og Hegel trekkes inn. En skarp og nyansert presentasjon av disse filosofenes syn på frihetsbegrepet. Mot slutten også en aktualisering av tematikken. Besvarelsens største styrke er kandidatens meget gode forståelse av den krevende filosofien. Dette er stoff som universitetsstudenter i filosofi sliter med, men som her presenteres med usedvanlig klarhet.

5.plass: Maud Karin Kristiansen, Stavanger katedralskole. (Tema: Hvordan er det mulig å oppnå frihet til å være menneske i dagens arbeidsliv?)

Begrunnelse:

Kandidaten starter med en nødvendig avgrensning av en i utgangspunktet veldig vid oppgave. Teksten er godt gjennomarbeidet og klart skrevet, selv om mye av den kanskje er litt på siden av det oppgaven spør om. Første delen er en presentasjon av positiv og negativ frihet. Deretter følger en sekvens om Marx og hans syn på det «performative mennesket» og fremmedgjøring. Dette sammenlignes med Adam Smiths syn på mennesket og arbeidet. Begrepene Gemeinschaft og Gesellschaft trekkes inn og viser en bred lesning og forståelse av problemstillingen. Kandidaten jobber seg systematisk og nyansert gjennom den krevende og litt uklare problemstillingen.

6.plass: Karen Margrethe Mauritzen, Lillestrøm vgs. (Tema: Kapitalismens fortid og framtid.)

Begrunnelse:

En ganske velskrevet tekst som starter med industrialiseringen og fremmedgjøring. Etter hvert gjør kandidaten godt rede for og drøfter Adam Smith og hans økonomiske liberalisme, planøkonomien, den økonomiske krisen på 1930-tallet og Keynes’ motkonjunkturpolitikk. I siste delen kommer så en drøfting av skyggesidene ved industrialiseringen. Økofilosofi trekkes inn før kandidaten tar stilling til hvilket styresett som er best. Litt uklart om det antroposentriske menneskesynet er en årsak til eller en virkning av den moderne utviklingen.

7.plass: Karen Øye, Edvard Munch vgs (Oslo)

8.plass: Ranveig Sofie Strøm Ellefsrud, Nes vgs (Akershus)

9. plass: Oda Skrøvset Danielsen, Nadderud vgs (Bærum)

10. plass: Sunniva Matre, Amalie Skram vgs  (Bergen).