Bli med på Nansenskolens filosofidag?

Hvis din skole ønsker å sende en delegasjon til Nansenskolens filosofidag 2016, så sender du en mail til Joakim Hammerlin ved Nansenskolen innen 1. november 2015: joakim.hammerlin@nansenskolen.no