Nansenskolens filosofidag

Nansenskolen arrangerer hver vinter sin egen filosofidag for hifi-elever fra hele landet. Her vil elevene treffe annen ungdom med samme fagkrets, samt elever med filosofiundervisning ved Nansenskolen, til én dags seminarer, diskusjonsgrupper og forelesninger.

Nansenskolens filosofidag ble arrangert første gang i januar 2014, og interessen har vært såpass stor at de i 2018 arrangerte tre filosofidager slik at flest mulig fikk delta.

Invitasjoner for sendes via vårt lærernettverk, men vi ønsker stadig å komme i kontakt med flere filosofilærere og ungdom med Historie og filosofi programfag. Hvis du vil delta kan du ta kontakt med Nansenskolen v/ Joakim Hammerlin på joakim.hammerlin@nansenskolen.no.

 

Tidligere års program:

Program Nansenskolens filosofidag 2014

Program Nansenskolens filosofidag 2015

Program Nansenskolens Filosofidag 2016

Program Nansenskolens filosofidag 2017

Program Nansenskolens filosofidag 2018

Program Nansenskolens filosofidag 2019