Nansenskolens filosofidag

Filosofiforeningen for videregående samarbeider med Nansenskolen om Nansenskolens filosofidag, som ble arrangeret første gang januar 2014. Siden interessen er så stor, øker Nansenskolen for 2018 tilbudet til å gå over tre dager, slik at flest mulig får mulig til å delta. Neste arrangement er derfor 16., 17. og 18. januar 2018.

Programmet finner du her: Program Nansenskolens filosofidag 2018 (Her er det forøvrig et lite tillegg: Siden arrangementet er utvidet til tre dager, vil det være en liten endring, den 18. januar vil foreleser etter middag være Dag Haraide)IMG_3030

Til Nansenskolens filosofidag inviterer vi ungdom med Historie og filosofi til å melde seg på, sammen med sin lærer. Her vil elevene treffe annen ungdom med samme fagkrets, samt elever med filosofiundervisning ved Nansenskolen, til én dags seminarer, diskusjonsgrupper og forelesninger.

Invitasjoner for sendes via vårt lærernettverk, men vi ønsker stadig å komme i kontakt med flere filosofilærere og ungdom med Historie og filosofi. Hvis du vil delta, ta kontakt med Nansenskolen og Joakim Hammerlin på joakim.hammerlin@nansenskolen.no

Tidligere års program:

Program for Nansenskolens filosofidag 2014

Program Nansenskolens filosofidager 2015

Program for Nansenskolens Filosofidag 2016

 Program for Nansenskolens filosofidag 2017

Program for Nansenskolens filosofidag 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *