Hvorfor konkurranse?

Hvorfor konkurranse?

Filosofiforeningen får innimellom spørsmål om hvorfor og ikke minst hvordan man kan konkurrere i filosofi. Skulle ikke det være umulig?

I våre konkurranser belønnes man for forståelse av filosofiske spørsmål, for å utvikle gode resonnement, for kjennskap til filosofitradisjonen og for originalitet i besvarelsen. Slik vi ser dette er dette en naturlig forlengelse av det å sysle med filosofi. Selv om vi i det daglige som filosofilærere arbeider i samtaler med elevene, der vurdering og konkurranse er i bakgrunnen, ser vi ingen konflikt i å også kunne skjerpe tanken og utforme et presist resonnement som svar på et filosofisk spørsmål i en konkurranse. Det finnes lange tradisjoner for essaykonkurranser ved universitetene og i akademia, og vi tar med ungdommen inn i denne verdenen.

Dette er likevel bare en del av vår virksomhet, på Filosofidagen ved Fritt ord og Nansenskolens filosofidag, er det seminarene og møtet med de andre ungdommene som er i fokus. Her får filosofiinterresert ungdom treffes, til seminarer med filosofer fra universiteter og andre institusjoner. Også under Filosofiolympiaden vil det sosiale, det å få samtale med andre om filosofi, være langt mer betydningsfullt enn selve mesterskapet.

Hvordan konkurrerer man?

Når det gjelder hvordan konkurranse lar seg gjennomføre, er det slik at vi i NM i filosofi og i Filosofiolympiaden presenterer de deltagende ungdommene for et knippe filosofisitater hvor et filosofisk poeng eller spørsmål kommer klart frem. Eleven deltar i konkurransen ved å skrive et kort essay som svar på et av sitatene, og svaret vurderes av en internasjonal jury etter klare vurderingskriterier: ASSESSMENT CRITERIA. Disse kriteriene er de samme som benyttes i BSE og International Philosophy Olympiad. I NM i Historie og filosofi er det lærere som melder på elever gjennom å melde på besvarelser skrevet som vurdering i kompetansemål i skolefaget. Tekstene rettes av Lærernettverket, vurderingskriteriene vi bruker her, er de samme som i øvrige mesterskap: Evalueringskriterier til NM i hifi.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *